Zdalny odczyt

Dostępna wyłącznie sprzedaż hurtowa

wróć

Mac IQ system automatycznego odczytu wodomierzy

Producent: Plum

MacIQ WM to kompaktowy moduł telemetryczny będący
elementem stacjonarnego systemu monitoringu pracy
wodomierzy.
Urządzenie pracuje w licencjonowanych sieciach
telekomunikacyjnych 4G i 5G w standardzie NBIoT, LTE Cat. M1.

MacIQ to Najprostsze rozwiązanie Plug & Play.

  • NOWOŚĆ !!!

Dostępny komercyjnie w branży wodociągowej od 2021r.

  • Zalety:
  •  
  • - instalacja modułu na wodomierzu dokonywana jest w zaledwie trzech krokach,
  • - brak konieczności budowy infrastruktury przesyłowej typu anteny, koncentratory, przekaźniki,
  • - kompatybilność z różnymi wodomierzami- jeden moduł pasuje na różne wodomierze,
  • - pełna integracja z systemami informatycznymi przedsiębiorstwa,
  • - szereg alarmów możliwych do konfiguracji,
  • - najwyższy poziom zabezpieczeń,
  •  

Moduł zapewnia skuteczny przekaz danych pomiarowych z trudnych lokalizacji. Dostosowany do wymagań systemu czasu rzeczywistego, tzn. umożliwia natychmiastowe przesłanie zgłoszenia o incydencie. Urządzenie spełnia wymogi do instalacji w warunkach wysokiej wilgotności oraz pełnego zanurzenia. Zwarta budowa oraz brak połączeń kablowych ogranicza ryzyko ingerencji lub uszkodzeń .

Do wizualizacji danych zalecany jest system akwizycji danych pomiarowych eWebtel

System eWebtel jest platformą rejestracji danych i prezentacji wyników pomiarów przeznaczoną do monitorowania stanu sieci wodociągowej. Przedstawia lokalizację zarejestrowanych urządzeń oraz pozwala na graficzną wizualizację danych wysłanych z rejestratorów, czujników ciśnienia. System zawiera przegląd historii wcześniej zarejestrowanych pomiarów oraz pozwala wygenerować raport (np. w postaci arkusza kalkulacyjnego) dotyczący: przekroczenia limitów, wystąpienia awarii i czasu ich trwania, pomiarów średniego ciśnienia, historii wartości parametrów definiujących kondycję sieci wodociągowej.