Wodomierze

Dostępna wyłącznie sprzedaż hurtowa

Przepływomierze

Przepływomierz Irygacyjny WI

Wodomierz przeznaczony do pomiaru zużycia wody pobieranej z rzek lub zbiorników wodnych, a także do pomiaru wypływu z przewodów zamkniętych ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków o temperaturze do 50°C przy maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar (PN 16).

Zobacz więcej